1

วันที่ 29 สิงหาคม 2566  นางแสงเดือน  เฉี่อยฉ่ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ประธาน การประเมินห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์

 โดยมี ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้นำเสนอการดำเนินงาน กิจกรรม จากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียน เพื่อประเมินห้องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี พร้อมนำคณะผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูลหลักฐานในการขอประเมิน  ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234567891011121314