1

วันที่ 6 กันยายน 2566 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ประธาน เปิดการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดยโสธร

โดยมี ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นครูในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร จำนวน 28 โรงเรียน ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678910