1

วันที่ 6 กันยายน 2566  นายสัญญา สระสงคราม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสธรพิทยาคม  เป็นประธานพร้อมคณะครูที่เป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เด็กนักเรียน

ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยงานแนะแนวโรงเรียนเรียนยโสธรพิทยาคม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678