1

วันที่ 6 กันยายน 2566  ผู้เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2565  จัดกิจกรรมรับน้องเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมพบปะ มอบของที่ระลึก โดยมี ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678910111213