1

วันที่ 18 กันยายน 2566  ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องจากจบการศึกษาระดับปริญาเอก ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จาก นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์  รองผู้อำนวยการ ตัวแทนมอบ จากนั้น ดร.ชัชพล รวมธรรม ได้มอบช่อดอกไม้ ให้กับ ดร.ธนชน  กุดหอม เนื่องจากจบการศึกษาระดับปริญาเอก  พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 41 คน ต้อนรับบุคลากร  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โหลดรูปภาพเพิ่มเติม   https://photos.app.goo.gl/5rtyDJMmZ4Ni4Xa2A

2345678910111213141516