1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติ พร้อมเงินรางวัล  ในการแข่งขันสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 

ประจำปีการศึกษา 2566  ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ผู้สมัครเข้าสอบเพื่อแข่งขันมากจากหลายโรงเรียนทั่วประเทศไทย  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด   https://photos.app.goo.gl/bLo9S9CSLYK6Whyx9

3456789101115