1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธาน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข “พี่กลับบ้านสานฝันให้น้อง” ปีการศึกษา 2566

 

ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โดยมี นางสาวจิรภา  ช่างเหล็ก ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมให้กำลังใจ และเยี่ยมชมกิจกรรม  ซึ่งรุ่นพี่ นักศึกษาปี 1-2 ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยจำนวน 100 คน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนชั้น ม.5-6 จำนวน 500 คน ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  https://photos.app.goo.gl/jiuKPvdGm7yvBNES8

234567891011121314