1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ  English Camp 

 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่จัดโดยบริษัท Sine  เพื่อจะให้ความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  นักเรียนที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม4

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  https://photos.app.goo.gl/P1HyroD4vyJRVifQ6

2345678910111213