1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

เพื่อจะให้ความรู้ และเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ พร้อมฝ่ายบริหารร่วมกิจกรรมค่าย   นักเรียนที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.2-6 ณ หอประชุมขวัญพัฒน์   โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  https://photos.app.goo.gl/UccnsTVgRZCRmnUr8

234567899101112