1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ

 

และครูที่ย้ายเข้ามาทำการสอน และบรรจุใหม่ รวม 13 ท่าน พร้อมกล่าวแสดงความความยินดี และกล่าวต้อนรับ จากนั้นครูที่ย้ายเข้าและบรรจุใหม่แนะนำตัวและแสดงความรู้สึก  ณ  โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  https://photos.app.goo.gl/xJbrCSeiYcuJ1LcL6

234567101112139