1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยโสธร ร่วมกับ รพ.สต. และอสม. ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก  นักเรียนหญิงระดับชั้น ม.1

ในช่วง เวลา 08.30 - 13.00 น. โดยมีฝ่ายผู้บริหาร ครูที่ปรึกษากำกับ ดูแลการฉีดวัคชีนในครั้งนี้  บริเวณใต้อาคาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  https://photos.app.goo.gl/SXhr1UKBMSMgBnYt8

234567891011121415161718