yspnews100963 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะรองผู้หาร ครู นักเรียน

yspnews100963 2

กราบนมัสการ พระเทพวงศาจารย์ เนื่องในโอกาสสำคัญครบรอบวันอายุวัฒนะครบ 73 ปี  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร  ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

yspnews100963 3yspnews100963 4yspnews100963 5