1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานทางด้านการแสดงละคร บูรณาการรายวิชาวรรณกรรมศึกษา

โดยมี นางอุมาพร อ่อนคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรม เป็นการแสดงละครบูรณาการจากห้อง ม.5/9, 5/10 และ 5/11 และการแสดงกิจกรรม ทูบี นัมเบอร์วัน  ในกิจกรรมมีฝ่ายบริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://photos.app.goo.gl/RrhuZAfioGpucJxj9

2 1234689111921