1 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2567 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครู บุคลากรนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน และแสดงความชื่นชมยินดี พร้อมกล่าวให้โอวาทนักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 จำนวน 1,161 คน  ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/uTWmbft2nrnV8dF69

23 145 1678910111213