1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ให้กับ นางสาวบัวญาดา  หลักหาญ นักเรียนชั้น ม.6/11

 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การประกวดวงดนตรีสากล วง Folk Seven  นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ด้านนาฎศิลป์  นักเรียนที่ประกวดวาดภาพระบายศรี หัวข้อ โรงเรียนของเรา เล่าผ่านงานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสาระฯศิลปะ ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/cJauEi14R3ojL3tD6

2345678910111213