Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 883

yspnews100963 1

วันที่ 10 กันยายน 2563 พระครูประสิทธ์ศิลคุณ เจ้าอาวาส วัดศรีธรรมมาราม (พระอารามหลวง) ได้ทำพิธียกเสาเอกเสาโท แฟลตครู

 

yspnews100963 2yspnews100963 3yspnews100963 4yspnews100963 5

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะรองผู้บริหาร กรรมการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ยกเสาเอกเสาโท แฟลตที่พักอาศัยครู ในครั้งนี้ เพื่อเป็นสิริงคล ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

powered by social2s