1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ผู้ควบคุม นายวงศ์หิรัณย์  สัมปันโณ  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://photos.app.goo.gl/5cnYBiuqsRnXDDBn7

2345678910