1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

จำนวน 3 ท่าน  และชำนาญการพิเศษ 1 ท่าน  พร้อมร่วมถ่ายภาพร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะครู ณ  โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://photos.app.goo.gl/TB1X2Jbuk1DcM8of8

2345678910111214IMG 696215