1

วันที่ 9 มีนาคม 2567 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  เยี่ยมชมให้ขวัญและกำลังใจคณะทำงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 รอบนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

พร้อมพบปะผู้ปกครอง นักเรียนที่สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  การรับสมัคร เริ่มวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://photos.app.goo.gl/mBimYVJeBYwqzcVe8

23567891011