1

วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2566

1

วันที่ 18 กันยายน 2566  ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องจากจบการศึกษาระดับปริญาเอก ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1

วันที่ 6 กันยายน  2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการประกวดเต้นแอโรบิคในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 17 ห้อง

1

วันที่ 6 กันยายน 2566  ผู้เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2565  จัดกิจกรรมรับน้องเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมพบปะ มอบของที่ระลึก โดยมี ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

1

วันที่ 6 กันยายน 2566  นายสัญญา สระสงคราม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสธรพิทยาคม  เป็นประธานพร้อมคณะครูที่เป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เด็กนักเรียน