1

วันที่ 19 เมษายน 2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร  ตัวแทนคณะครู ครูปรึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้ออกเยี่ยมนักเรียน

1

วันที่  16 เมษายน 2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประกรรมการ ในการประเมินครูผู้ช่วย รอบที่ 1 และรอบที่ 3