yspnews051163 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเปตอง จำนวน 6 รายการ

yspnews041163 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

yspnews021163 1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัล SINE  STAR  AWARD 

yspnews031163 1

วันที 3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับเกียรติจาก นางสุปราณี จูมผา ผู้ทรงคุณสถานศึกษา นายสังขตะ  มรรคญาณ กรรมการสถานศึกษา

458874

นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วย รองสัญญา สระสงคราม รองกฤษณัฐ แสนโยธา