yspnews191063 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วย นายปฐมวิวัฒน์  พรรณโคตร 

yspnews191063 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  นำคณะรองผู้บริหาร ครู เยี่ยมแสดงความห่วงใย

yspnews191063 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้กับครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ