yspnews061063 1

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอดุลย์  วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรตมอบเกียรติบัตรให้กับ นายชนกานต์  ยาวะโนภาส 

yspnews301063 1

วันที่ 30  กันยายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะฝ่ายบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา

S 7479299

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียน ปี 2562

yspnews291063 1

วันที่ 29 กันยายน 2563 ดร.สายชล  โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน