yspnews170963 1

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางนิพาภรณ์  กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารบุคคล

yspnews100963 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะรองผู้หาร ครู นักเรียน

yspnews100963 1

วันที่ 10 กันยายน 2563 พระครูประสิทธ์ศิลคุณ เจ้าอาวาส วัดศรีธรรมมาราม (พระอารามหลวง) ได้ทำพิธียกเสาเอกเสาโท แฟลตครู

yspnews090963 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา