yspnews270863 1

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews130863 1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

yspnews250863 1

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

yspnews110863 1

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเนื่องในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง