1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย

1

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายประยงค์  เครือแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดและกิจกรรมเนื่อง

1

วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี ดร.ชัชพล  รวมธรรม