1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

1

วันที่ 25 กรกฏราคม 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกา กิจกรรมอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำปีการศึกษา 2566

1

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา

1

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันและร่วมประกวด

1

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ และกล่าวต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS