1

วันที่  22 กรกฏาคม 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสอบวัดระดับภาษาจีน HSK  และ HSKK 

1

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2566

1

วันที่ 17 กรกรฏาคม 2566 นายสัญญา สระสงคราม  นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มอบเกียรติบัตให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ภาควิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พบปะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 

1

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป