1

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานในกิจกรรม วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรม มีวัตถุประสงค์

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และแนะแนววิชาชีพด้านกฏหมายแก่เด็กและเยาวชนสู่สถานศึกษา

1

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู  ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  26 มิถุนายน 2566   ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

1

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะรองผู้บริหาร ครู นักเรียน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้

1

วันที่ 23 มิถุนายน 2566  นางนิพาภรณ์  กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้