yspnews160264

ขอแสดงความยินดีกับนายวชิรวิทย์ กันยาวรรณ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์