1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ  English Camp 

1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติ พร้อมเงินรางวัล  ในการแข่งขันสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 

1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธาน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข “พี่กลับบ้านสานฝันให้น้อง” ปีการศึกษา 2566