1

วันที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน

yspnews010364 1

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม  2564 นายสายชล  โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม

 

1 1

วันที่ 2 มีนาคม  2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อม นางนิพาภรณ์   กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน

yspnews010364 1

วันที่ 1 มีนาคม  2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการประกวดเต้นแอโรบิค