yspnews010364 1

วันที่ 1 มีนาคม 2564  นางนิพาภรณ์   กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมให้กำลังใจ  ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

yspnews160264

ขอแสดงความยินดีกับนายวชิรวิทย์ กันยาวรรณ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์