126905068 384939119422832 8697760339372566756 n

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้โครงการอรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra โครงงานSTEM และค่ายคณิตศาสตร์

yspnews251163 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมถวายราชสดุดี

yspnews091163 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วง WHITE

yspnews051163 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  นายประยงค์  แก่นลา  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาควิชาการ)  ประธานอนุกรรมการ ในการประเมินผลงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี