โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประกาศรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

https://www.facebook.com/photo?fbid=252235712594746&set=pcb.252236625927988