โปสเตอร์ประกาศรับนักเรียนห้องปกติ ม1ม4 ปี 2567

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  คลิกดูรายละเอียด

เกณฑ์ความสามารถพิเศษ

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความเงื่อนไขพิเศษ   คลิกดูรายละเอียด

ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองจากเจ้าบ้านที่ไม่ใช่สายตรง   คลิกดูรายละเอียด

428694122 852468943349896 3383474028993106501 n