ป้ายบทเรียนออนไลน์SINE 040164

 

YEAR CLASS PROGRAM MODULE ONE W/C 4 JAN
M1 1/3 - 1/13 TCP https://forms.gle/ytvMFEPkxxiftiML9
  1/1 1/2 1/16 1/17 ISP2 https://forms.gle/X8WPCtz6CpTTN1286
M2 2/3 - 2/13 TCP https://forms.gle/xXbLd7h8whwLr6HL6
  2/1 2/2 2/16 2/17 ISP2 https://forms.gle/B1JkLcv4Ato9SkvM7
M3 3/2 - 3/9 AND 3/11 - 3/13 TCP https://forms.gle/W6R9ndY4mG3HNXVL9
  3/1 3/10 3/16/3/17 ISP2 https://forms.gle/sqbVExAkBNUJGX1J9
M4 4/3 - 4/11 AND 4/14 TCP https://forms.gle/4LLkWQzDmHtAt3RW7
  41/ 4/2 4/13 ISP2 https://forms.gle/obknfUVnUMbZhqCS9
M5 5/3 - 5/11 TCP https://forms.gle/T1yYDy9wN3fsgEJG9
  5/1 5/2 5/13 5/14 ISP2 https://forms.gle/YZNfnZHmPtou1AyR6
M6 6/3 - 6/11 TCP https://forms.gle/7rMHrXzh9yYvQ43x8
  6/1 6/2 6/13 6/14 ISP2

https://forms.gle/eWn9jeMvSMc8uskF7

 

กลุ่มไลน์ English for communication หัวหน้า รองหัวหน้า ม.1-6

sineM1

sineM2

sineM3

sineM5

sineM6

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ป้ายบทเรียนออนไลน์SINE 02

 

บทเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2-4

**ให้นักเรียนที่เรียนในวิชา English for communication ทุกคนเข้าทำแบบทดสอบ และเรียนออนไลน์ด้วยตนเองตามบทเรียนและเนื้อหาสำเร็จตาม Link ที่แนบมานี้**

(เฉพาะนักเรียนที่เรียนที่บ้าน บทเรียนประจำสัปดาห์ที่ 2-4)

 

วิธีการเข้าเรียนออนไลน์

1. นักเรียนต้องมีอีเมล์ G –mail  เพื่อเข้าเรียนใน  Google-from

2. คลิ๊กลิ้งค์ตามชั้นเรียน และห้องของตนเอง เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนด้วยตนเอง และทำแบบทดสอบ

3. หนึ่งบทเรียนมี 2 Module ให้นักเรียนทำทั้งสอง Module

4. พิมพ์ ชื่อ ชั้น เลขที่ และตรวจเช็คความถูกต้องก่อนกดส่งคำตอบ

(เฉพาะนักเรียนที่เรียนที่บ้าน)

             

YEAR

CLASS

PROGRAM

MODULE ONE

MODULE TWO

MODULE THREE

M1

1/3 - 1/13

TCP

https://forms.gle/BUFRgDFRmmAebnj77

https://forms.gle/i2LFwjNAs2b446gf9

https://forms.gle/AgM8BYYtdwYJfF9j6

 

1/1 1/2 1/16 1/17

ISP2

https://forms.gle/pyGZv3gkRBcD8UPV7

https://forms.gle/Y6Ba47nmX5RLuUQP6

https://forms.gle/96n44eprN1BUE5uu9

M2

2/3 - 2/13

TCP

https://forms.gle/NZRCdsigyQLDDTvZA

https://forms.gle/HZFhCLePHGuUyUnUA

https://forms.gle/FjGQ1ibTrN5NErHe6

 

2/1 2/2 2/16 2/17

ISP2

https://forms.gle/1Rv1b5iEcxfXpFhL6

https://forms.gle/z4NuZNDYVoxPJ9J58

https://forms.gle/E3JosQY1xgVjKbEv8

M3

3/2 - 3/9 AND 3/11 - 3/13

TCP

https://forms.gle/BR6y3u84TozWeJWW9

https://forms.gle/FcA8H4j6XffwFaNTA

https://forms.gle/g83J2AXDUDRr1yxg9

 

3/1 3/10 3/16/3/17

ISP2

https://forms.gle/2LfbouimK1vwPpNf7

https://forms.gle/W2yVezUWc2VW5NWr5

https://forms.gle/TrCwWFZme9fa7iit6

M4

4/3 - 4/11 AND 4/14

TCP

https://forms.gle/qnBN8uWRv4WzE4cw5

https://forms.gle/tLciwkPcVVKrwX3SA

https://forms.gle/DF8o1Ped6gc1Dk438

 

41/ 4/2 4/13

ISP2

https://forms.gle/Q2SFD8JGT8HGt2Gg8

https://forms.gle/MRKSFqeAutQ8fau19

https://forms.gle/pC84AqucQg73Baak6

M5

5/3 - 5/11

TCP

https://forms.gle/pea3m5His3xEeoJM6

https://forms.gle/P98aKjX5XfmUMyhJ9

https://forms.gle/S29mX5CSJ4yLuVcMA

 

5/1 5/2 5/13 5/14

ISP2

https://forms.gle/zVsnfHJXzfKeT5FD8

https://forms.gle/gf8dW3EjGxCZTEyC6

https://forms.gle/zsmvp1Eq1Hj5aDTY6

M6

6/3 - 6/11

TCP

https://forms.gle/TsrWbp7K7ryJcYMt5

https://forms.gle/yrYxQV4Zo6Z1Bo4c9

https://forms.gle/n18HFAL6HYQzTybD8

 

6/1 6/2 6/13 6/14

ISP2

https://forms.gle/wZ2WYbNZHYygpibWA

https://forms.gle/iAdtBW6cazNMhcsJ9

https://forms.gle/BzwU4KU4aDii65QSA

 

 หรือ  Download ไฟล์ได้ที่   https://ysp.ac.th/images/download/Sine_online_ysp63-2.pdf