ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

https://www.facebook.com/wichakanYSP/photos/pcb.2915002818555362/2914990688556575/