วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในนามตัวแทน คณะฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กล่าวต้อนรับ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนในระดับชั้น ม.1 เพื่อรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้นำมาตรการในการป้องกันภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการแบ่งการรายงานตัว เป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม