S 7012598

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะกับคณะครู ผู้เข้าอบรมโปรแกรม Google Classroom และการใช้ โปรแกรม Zoom รุ่นที่ 2 เพื่อใช้ในการสอนช่วงภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมได้รับเกียรติจาก นางนิพาภรณ์ กัลปดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมให้กำลังใจครูผู้อบรม โดยมี นายชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ นำทีมวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l2HeUXoDbc0]