S 7012598

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.28 นิเทศกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 จากนั้นได้พบปะเยี่ยมชม และให้กำลังครู บุคลากร ที่มารับนักเรียน รายงานตัว และมอบตัว ในมาตรการในการป้องกันภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l2HeUXoDbc0]