ระบบ ถาม-ตอบ (Q&A) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ITA2023

Webbboard ถาม-ตอบ Q&A โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
วิธีตั้งคำภาม เลือก เขียนคำถาม ตอบคำถาม คลิกหัวข้อที่จะตอบคำถามในแต่ละเรื่อง

:: เขียนตั้งคำถาม ::


หมายเลข หัวข้อคำถาม โดย ตอบ โฟสต์เมื่อ
0007 การประเมิน Mr.Khomchun 4 11/11/2023
0006 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม Webmaster 1 25/08/2023
0005 กลุ่มบริหารงานวิชาการ Webmaster 1 25/08/2023
0000 สอบถามโรงเรียน เรื่องทั่่วไป Webmaster 2 25/08/2023

e-mail :: dwthai@gmail.com
วัตถุประสงค์ :: ใช้เพื่อการศึกษา และแจกฟรีนำไปใช้งานได้
ขอขอบคุณ Webboard Developed by DwThai.Com